onze missie

Trinity software center is een sociale onderneming met als doel het creƫren van loopbaankansen voor jonge IT-ers in Afrika. We combineren dit met een hart voor innovatie. We bieden de volgende diensten aan:


  • Software voor de West-Afrikaanse market.
  • Software voor de Europese market door outsourcing.

Tegelijkertijd is het onze doel om:


  • Kansen op werk en praktijkervaring te bieden aan studenten en jonge afgestudeerden op het gebied van informatica. We richten ons in het bijzonder op jongeren die door hun sociale achtergrond moeilijker aan werk kunnen komen.
  • Fondsen te werven voor praktijk trainingen voor jonge IT-ers in Afrika.

onze waarden

Voor ons als bedrijf zijn de volgende waarden belangrijk in ons dagelijks werk:

Kwaliteit: Ons ontwikkelteam is er voortdurend op gericht om de beste kwaliteit te leveren aan onze klanten binnen de afgesproken tijd en begroting.

Praktijkgerichtheid: Wij vinden dat jonge IT-ers de gelegenheid moeten krijgen om in de praktijk alles te ervaren en uit te proberen wat zij op de Universiteit hebben geleerd. Daarom werken wij met bij voorkeur met studenten en jonge afgestudeerden.

Gelijkheid: Trinity gelooft dat iedereen recht heeft op goede loopbaankansen ongeacht zijn afkomst, geslacht, of geloof, met eerlijke arbeidsvoorwaarden.

Synergie: We geloven dat we het beste uit mensen kunnen halen en hen kunnen helpen met hun persoonlijke ontwikkeling, door Afrikaanse software ontwikkelaars te laten meewerken in internationale virtuele SCRUM teams.

Nederigheid: We hebben geen behoefte aan statussymbolen, maar willen gewoon, nuchter, ons werk heel goed doen; we zijn aanspreekbaar op kwaliteit.